blå dörrkil som dörrstopp mellan vit dörr och trägolv

Türstopper